Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Sekreti i të qenit i kënaqur Filipianëve 4:10-13


Mesazhi: Sekreti i të qenit i kënaqur është të mësojmë të varemi në Zotin dhe në asgjë tjetër.

Ne këto vargje ne gjejmë 4 përbërësit kryesor të qenit i kënaqur:

I. Baza e kënaqjes: mirënjohja dhe besimi te sovraniteti dhe mirësia e Perëndisë (4:10) II. Kënaqja nuk varet nga rrethanat (4:11-12) III. Kënaqja mësohet (4:11-12) IV. Kënaqja rrjedh nga marrëdhënia dhe mbështetja te Krishti (4:13).


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.