Gëzimi i dhënies Sakrifikuese Filipianëve 4:14-19

November 17, 2019

 

Mesazhi: Le të kënaqemi në Zotin duke marrë pjesë në veprën e Tij të shpëtimit duke e konsideruar dhënien si privilegj, kënaqësi, përfitim shpirtëror dhe të përjetshëm, adhurim të Zotit dhe me besim te Zoti ynë  i hirshëm dhe besnik. 

 

5 gurë frymërorë të themelit mbi të cilët mbështetet dhënia ndaj Perëndisë:
1. Dhënia është privilegj (v.14)
2. Dhënia është kënaqësi (v.15-16)
3. Dhënia jep përfitim shpirtëror dhe të për përjetshëm  (v.17)
4. Dhënia është adhurim (v.18)
5. Dhënia me besim (v.19)

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.