Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Gëzimi i dhënies Sakrifikuese Filipianëve 4:14-19


Mesazhi: Le të kënaqemi në Zotin duke marrë pjesë në veprën e Tij të shpëtimit duke e konsideruar dhënien si privilegj, kënaqësi, përfitim shpirtëror dhe të përjetshëm, adhurim të Zotit dhe me besim te Zoti ynë i hirshëm dhe besnik.

5 gurë frymërorë të themelit mbi të cilët mbështetet dhënia ndaj Perëndisë: 1. Dhënia është privilegj (v.14) 2. Dhënia është kënaqësi (v.15-16) 3. Dhënia jep përfitim shpirtëror dhe të për përjetshëm (v.17) 4. Dhënia është adhurim (v.18) 5. Dhënia me besim (v.19)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.