Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Jezusi, Drita e Perëndisë ka aguar në një botë në errësirë (Isaia 9:1-7)


Katër premtime të mrekullueshme të mbretërimit të Jezu Krishtit dhe 7 karakteristika e Tij e të mbretërimit të Tij.

Katër premtime të mrekullueshme të mbretërimit të Jezu Krishtit: I. Jezusi do të sjellë dritë në errësirë (Isai 9:1-2) II. Jezusi do të sjellë gëzim (Isa. 9:3) III. Jezu krishti do të sjellë çlirim (Isaia 9:4) IV. Jezu Krishti do të sjellë paqe (Isiaia 9:5).

7 karakteristika e Tij e të mbretërimit të Tij: 1. Jezu Krishti është njeri dhe Perëndi (Isaia 9:6a dhe Gjoni 1:1, 14, 18) 2. Ai do të jetë mbret dhe do të mbretërojë ( Isaia 9:6b) 3. Këshilltar i admirueshëm (Isaia 9:6c) 4. Perëndia i fuqishëm (Isaia 9:6d) 5. At i përjetshëm (Isaia 9:6e) 6. Princi i Paqes (Isaia 9:6f) 7. Mbretërimi dhe mbretëria e Tij janë e përjetshme (Isaia 9:7)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.