Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Njeriu i lumtur me të vërtetë! Psalmi 1


Tema: Njeriu i lumtur është njeriu që ka njohur Zotin dhe ecën në bindje ndaj Fjalës së Zotit në çdo fushë të jetës së tij.

Psalm 1 paraqet dy portrete, portretin e njeriut të perëndishëm dhe njeriut të pa-perëndishëm dhe rrjedhimet e jetëve të tyre. I. Portreti i njeriut të perëndishëm (v.1-3) A. Njeriu i perëndishëm nuk ecën sipas këshillës së të paperëndishmëve (v.1a) B. Njeriu i perëndishëm e eviton rrugën e mëkatarëve (v.1b) C. Njeriu i perëndishëm nuk ulet me tallësit (v.1c) D. Njeriu i perëndishëm gjen kënaqësinë te Fjala e Perëndisë dhe mendon thellë mbi të (v.2). E. Rezultati (v. 3).

II. Portreti i njeriut të paperëndishëm (v.4) A. Ata bëjnë të kundërtën (4a) B. Ata do të jenë si byku (4b)

III. Rrjedhimet e jetëve të tyre (v.5-6) A. Njeriu i paperëndishëm do të dështojë (v. 5) B. Çfarë do të shijojnë të perëndishmit dhe paperëndishmit


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.