Plani i Zotit për rritjen e kishës dhe përmbushjen misionit të saj! Efesianëve 4:7-16

January 13, 2020

 

Tema: Zoti ynë Jezu Krisht i ka dhënë kishës drejtuesit e saj që përmes shërbesës së tyre të rrisë dhe pajisë çdo pjesëtar të trupit të Tij, kishës së Tij për rritjen e kishës dhe përmbushjen e misionit të saj, për shpëtimin e shpirtrave, për lavdinë e Tij. 

 I. Krishti i ka dhënë kishës dhe çdo besimtari çdo gjë që i duhet për ndërtimin e kishës (4:7-11) 
   A. Krishti i ka dhënë çdo besimtari një dhunti për të shërbyer në kishën e Tij (4:7)
   B. Krishti e ka fituar të drejtën për të dhënë dhunti (7:8-10)
   C. Krishti i ka dhënë Kishës Apostuj, Profetë, Ungjilltarë dhe Barinj e Mësues (4:11) 

II. Roli që Krishti iu ka dhënë drejtuesve në ndërtimin e kishës së Tij (4:12-15b) 
   A. Shërbesa e tyre (4:12)
     1. Për përsosjen e besimtarëve
     2. Për veprën e shërbimit 
     3. Për ndërtimin e trupit
   B. Objektivi i shërbesës tyre (4:13)
     1. Uniteti i besimit (4:13a)
     2. Njohja e Birit të Perëndisë (4:13b)
     3. Maturia shpirterore (4:13c) 
   C. Rezultati i shërbesës së tyre (4:14-15b)
     1. Nga ana negative: Që besimtarët të mos mbeten foshnja në besim  
     2. Nga ana pozitive:  Që besimtarët të rriten në çdo aspekt drejt Krishtit 

III. Roli që i Krishti i ka dhënë gjithsecilit në kishën e Tij në ndërtimin e trupit të Tij (15a-16) Shërbesa e tyre (4:12)
   a. Të themi të vërtetën me dashuri (15a) 
   b. Të mbështetemi te Krishti si burimi i rritjes (16a) 
   c. I gjithë trupi të jetë i përfshirë (16b)
   d. Përmes bashkëpunimi të veçantë (16c) 
   e. Gjithsecili jep kontributin e vet (16d)
   f. Ne shërbejmë të gjithë sipas masës tonë (16e) 
   g. Në një atmosferë dashurie (16f)

Reflektoni dhe lutuni për rolin tuaj: Në fletën tuaj keni një sërë gjërash për të menduar dhe medituar dhe lutur.

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.