Sakrifica e parë: Jeta pas rënies në mëkat Zanafilla 3:20-4

January 27, 2020

 

Mesazhi: Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj Ai siguron një rrugë shpëtimi për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Ai për shpëtimin e tyre (Zanafilla 3:1-24)  

Te Zanafilla 3:20-24 flijimi është i nevojshëm për dy arsye që kanë të bëjnë me të vërtetën kush është Perëndia: 
I. Perëndia është i drejtë (Zanafilla 3:1-19)
   A. Njeriu mëkatoi (Zanafilla 3:1-13)
   B. Perëndia shpall gjykimin (14-19)
      1. Perëndia dënoi gjarprin (v.14-15)
      2. Ai i dha dënimin gruas (v.16).
      3. Ai i dha dënimin burrit (v.17-19)
II. Perëndia është i hirshëm (Zanafilla 3:20-24)
   A. Treguesi i parë është çfarë bën Adami (v.20)
      1. Adami i vuri emrin Evë (v.20a)
      2. Duke i vendosur emrin Ai shfaqi besim (Zan. 3:20b)
   B. Treguesi i dytë është çfarë bëri Perëndia (Zanafilla 3:21-24)
      1. Ai veshi ata (Zanafilla 3:21).
         a. Modestia 
         b. Ne shohim parimin e zëvendësimit (Zan. 3:21)
      2. Ai i përzuri ata (Zanafilla 3:22-23). 
      3. Ai i pengoi ata të ktheheshin mbrapa (Zanafilla 3:24). 

Si do të përgjigjemi ndaj këtij mesazhi: Mendoni rrjedhimet e flijimit të parë... 
1. Mëkati ynë na ndan nga Perëndia 
2. Ne kemi nevojë për Perëndinë të bëjë për ne  çfarë ne nuk bëjmë dot për veten tonë.
3. Lajmi i mirë është që Perëndia ka bërë pikërisht  këtë gjë për ne.

 

Please reload

Lista e Predikimeve

Please reload

Arkiva

Please reload

Kërkoni sipas tag-ut

Please reload

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.