Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Sakrifica e parë: Jeta pas rënies në mëkat Zanafilla 3:20-4


Mesazhi: Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm, prandaj Ai siguron një rrugë shpëtimi për të gjithë ata që pendohen dhe besojnë te Ai për shpëtimin e tyre (Zanafilla 3:1-24)

Te Zanafilla 3:20-24 flijimi është i nevojshëm për dy arsye që kanë të bëjnë me të vërtetën kush është Perëndia: I. Perëndia është i drejtë (Zanafilla 3:1-19) A. Njeriu mëkatoi (Zanafilla 3:1-13) B. Perëndia shpall gjykimin (14-19) 1. Perëndia dënoi gjarprin (v.14-15) 2. Ai i dha dënimin gruas (v.16). 3. Ai i dha dënimin burrit (v.17-19) II. Perëndia është i hirshëm (Zanafilla 3:20-24) A. Treguesi i parë është çfarë bën Adami (v.20) 1. Adami i vuri emrin Evë (v.20a) 2. Duke i vendosur emrin Ai shfaqi besim (Zan. 3:20b) B. Treguesi i dytë është çfarë bëri Perëndia (Zanafilla 3:21-24) 1. Ai veshi ata (Zanafilla 3:21). a. Modestia b. Ne shohim parimin e zëvendësimit (Zan. 3:21) 2. Ai i përzuri ata (Zanafilla 3:22-23). 3. Ai i pengoi ata të ktheheshin mbrapa (Zanafilla 3:24).

Si do të përgjigjemi ndaj këtij mesazhi: Mendoni rrjedhimet e flijimit të parë... 1. Mëkati ynë na ndan nga Perëndia 2. Ne kemi nevojë për Perëndinë të bëjë për ne çfarë ne nuk bëjmë dot për veten tonë. 3. Lajmi i mirë është që Perëndia ka bërë pikërisht këtë gjë për ne.


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.