Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Shoqeria ne zhvillim pa Perendine Zanafilla 4:17-26


Mesazhi: Ndërkohë që jetojmë në një shoqëri të ndarë nga Perëndia ku njerëzit jetojnë për gjëra materiale dhe për veten e tyre, ne si populli i Perëndisë jemi shpëtuar dhe thirrur prej Tij për adhuruar Perëndinë dhe t’i shërbejmë Atij me jetët tona për lavdinë e Tij.

Mesazhi: “Progresi pa Perëndinë është mashtrues, por progresi me Perëndinë është progres i vërtetë.” (Steven J. Cole)

Le të shohim dy kontraste, të jetës pa Perëndinë dhe me Perëndinë:

I. Bota e ndarë nga Perëndia krenohet dhe përpiqet t’i japë kuptim jetës përmes arritjeve të saj, por kjo është vetëm një mënyrë për t’u përballur me jetën në një botë të rënë (Zanafilla 4:17-24) A. Qyteti kthehet në monument të jetës (Zanafilla 4:17) B. Zhvillimet e kulturës sjellin kënaqësi dhe rehati ( Zanafilla 4:18-22) C. Vlera e martesës dhe e jetës ndryshohen për kënaqësi njerëzore (Zanafilla 4:23-24) II. Prioriteti i atyre që ecin me besim te Zoti është ruajtja e njohjes së Zotit (Zanafilla 4:25-26) A. Ata që ecin me besim te Zoti janë mirënjohës për çfarë Zoti siguron (Zanafilla 4:25) B. Ata që ecin me besim te Zoti shpallin kush është Zoti (Zanafilla 4:26).


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.