Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

Si të mos shqetësohemi, por të përjetojmë gëzimin dhe paqen e Zotit Filipianeve 4:6-9


Letra e Filipianeve: Jezusi gëzimi ynë. Gëzimi nuk varet nga rrethanat e mira, por nga marrëdhënia jonë me Zotin Jezu Krishtin madje edhe në mes të vuajtjeve. Gëzimi është prania frymërore e Zotit.

"Gëzimi është një siguri e thellë që Perëndia i ka ka të gjitha gjërat nën kontroll për të mirën e besimtarit dhe lavdinë e Tij, dhe prandaj gjithçka është mirë pavarësisht se çfarë po ndodh” John MacArthur

"“Gëzimin e gjejmë vetëm në Krishtin dhe jo te një jetë pa telashe ose te një jetë e mbushur me sa më shumë gjera materiale” . Tony Merida "

Mesazhi: Le të mos shqetësohemi për asgjë, por me besim në çdo rrethanë te Zoti ynë Sovran, i mirë dhe i urtë, për çdo gjë le të lutemi me besim dhe falënderim dhe të mendojmë dhe veprojmë sipas Fjalës së Zotit, paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat dhe mendjet tona, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ne.

Tre përbërësit kryesore të gëzimit dhe paqes së Zotit: Shqetësimin, përgjigjen e gabuar ndaj rrethanave të ndryshme, le ta zëvendësojmë me lutjen, të menduarit dhe vepruarit e duhur sipas Fjalës së Zotit.

Mos shqetësoni për asgjë (Filip. 4:6-9) A. Lutja e duhur (Filip. 4:6-7) 1. Shqetësimi është mosbesim te Zoti (Filip 4:6a) 2. Lutja e besimit (Filip. 4:6b) 3. Lutja falënderuese (Filip. 4:6c) 4. Premtimi (Filip. 4:7). C. Të menduarit e duhur (Filip. 4:8) D. Të vepruarit e duhur (Filip 4:9)


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.