Vizioni Ynë

Të bëjmë dishepuj dhe t'i pajisim ata që të bëhen dishepuj më të mirë në Kishën e Hirit dhe përmes tyre të ngremë kisha të tjera në Tiranë, Shqipëri dhe më tej.

Misioni Ynë

Ne ekzistojmë që të përlëvdojmë Perëndinë duke bërë dishepuj të Zotit Jezu Krishtit në gjithçka që Ai na ka urdhëruar në Fjalën e Tij.

 

Mateu 28:18-20

Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: “Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen.